Your image is your brand.

Pierwsza w Polsce agencja managerska wyspecjalizowana w kompleksowym prowadzeniu na rynku polskim oraz zagranicznym osób publicznych, zajmujących się działalnością artystyczną w obszarze sztuk: teatralnej, telewizyjnej, filmowej i eventowej.

1Komfort bycia artystą.

Sensem naszego istnienia jest zapewniać komfort prowadzenia aktywności artystycznej, poprzez uwolnienie twórców od konieczności angażowania się we wszelkie działania dodatkowe, niezwiązane bezpośrednio ze sztuką, którą uprawiają zawodowo.

2 Budowanie wartości rynkowej.

Podejmujemy wyzwanie stałej i kompleksowej opieki nad rozwojem potencjału osób publicznych na rynku, rozumianego jako budowanie pożądanego pozycjonowania w świadomości społecznej, jak również komercjalizacji wizerunku, talentu oraz wytworów działalności artystycznej.

3 Indywidualne strategie marek osobistych.

Działamy w oparciu o wypracowane, w porozumieniu z naszymi podopiecznymi, holistyczne i „szyte na miarę” długookresowe strategie marketingowe. Obejmują one pełne spectrum obszarów, determinujących ich pozycję na rynku: doskonalenie kompetencji zawodowych, profil publiczny, politykę cenową oraz taktykę komercjalizacji działalności twórczej.

4 Profesjonalna kultura pracy.

Pracujemy w zgodzie z przyjętą na rynku filozofią, zakładającą stosowanie względem osób publicznych, identycznej metodologii zarządzania marką, jak właściwa praktykom znanym z działań marketingowych wiodących marek selektywnych dóbr luksusowych.

5 Butikowy charakter współpracy.

W trosce o wysoką efektywność podejmowanych działań i najlepszą jakość dwustronnych relacji, obejmujemy opieką wyłącznie ograniczoną liczbę artystów, wybranych z grona osób zorientowanych na ścisłą i partnerską współpracę nad rozwojem własnej kariery.

Your image is your brand.

Pierwsza w Polsce agencja managerska wyspecjalizowana w kompleksowym prowadzeniu na rynku osób publicznych, zajmujących się działalnością artystyczną w obszarze sztuk: teatralnej, telewizyjnej i filmowej.

Komfort bycia artystą.

Sensem naszego istnienia jest zapewniać komfort prowadzenia aktywności artystycznej, poprzez uwolnienie twórców od konieczności angażowania się we wszelkie działania dodatkowe, niezwiązane bezpośrednio ze sztuką, którą uprawiają zawodowo.

Budowanie wartości rynkowej.

Podejmujemy wyzwanie stałej i kompleksowej opieki nad rozwojem potencjału osób publicznych na rynku, rozumianego jako budowanie pożądanego pozycjonowania w świadomości społecznej, jak również komercjalizacji wizerunku, talentu oraz wytworów działalności artystycznej.

Indywidualne strategie marek osobistych.

Działamy w oparciu o wypracowane, w porozumieniu z naszymi podopiecznymi, holistyczne i „szyte na miarę” długookresowe strategie marketingowe. Obejmują one pełne spectrum obszarów, determinujących ich pozycję na rynku: doskonalenie kompetencji zawodowych, profil publiczny, politykę cenową oraz taktykę komercjalizacji działalności twórczej.

Profesjonalna kultura pracy.

Pracujemy w zgodzie z przyjętą na rynku filozofią, zakładającą stosowanie względem osób publicznych, identycznej metodologii zarządzania marką, jak właściwa praktykom znanym z działań marketingowych wiodących marek selektywnych dóbr luksusowych.

Butikowy charakter współpracy.

W trosce o wysoką efektywność podejmowanych działań i najlepszą jakość dwustronnych relacji, obejmujemy opieką wyłącznie ograniczoną liczbę artystów, wybranych z grona osób zorientowanych na ścisłą i partnerską współpracę nad rozwojem własnej kariery.